Loading...

Plus Praktijk

Sinds 26 oktober 2012 is de bekkenfysiotherapiepraktijk gecertificeerd als een zogeheten “PLUS” – praktijk. De afgelopen 2 jaar heeft de praktijk  opnieuw voor u een stapje harder gewerkt  ten behoeve van optimale zorg. Door de zorgverzekeraar is het gewaardeerd door de praktijk op 1 oktober 2014 opnieuw een “PLUS” status toe te kennen.

De Plus audit is een toetsing die als doel heeft inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie.
Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeut, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid en de openingstijden.
De praktijk is trots dat ze zich nu opnieuw kan scharen onder de 5 % fysiotherapiepraktijken die deze status hebben verdiend.

In Bavel is de (Bekken)fysiotherapiepraktijk de enige fysiotherapiepraktijk, die deze sattus heeft.

2017-06-29T09:18:50+02:00