Loading...
DE PRAKTIJK 2019-08-19T19:58:08+02:00

DE PRAKTIJK

De kindvriendelijk ingerichte praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum ‘Tolakker’. In deze ruimte kunnen kinderen spelenderwijs, op hun niveau, uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het is een bewuste keus geweest om de praktijk in het Gezondheidscentrum te vestigen aangezien samenwerking met andere (para)medische disciplines past binnen mijn visie.

Voor het jonge kind is er regelmatig contact en overleg met de consultatiebureau arts en de wijkverpleegkundige.

De samenwerking met de logopedist (dhr. M. de Vetter) en orthopedagoog (mevr. P. Immenga) heeft vorm gekregen in een samenwerkingsverband genaamd Kinderteam Bavel. Kinderen die op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen ervaren kunnen daardoor gerichter en effectiever, binnen het Gezondheidscentrum, behandeld worden.

Er is een samenwerkingsverband, MDO (multi disciplinair overleg), met de huisartsen, kinderfysiotherapeut, diëtiste, psychologen, en fysiotherapeuten die gevestigd zijn in het Gezondheidscentrum de Tolakker.

Buiten het centrum is er een goede samenwerking met onder andere osteopaten, leerkrachten, intern begeleiders van basisscholen, ambulant begeleiders, revalidatie centrum en diverse artsen.

OUDER EN BABY SPEELGROEP

Het opvoeden en ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling is voor u als ouder/opvoeder een grote uitdaging. Om u hierbij de te ondersteunen is er de mogelijkheid om op maandag, dinsdag of vrijdag ochtend deel te nemen aan een ouder- baby speelgroep.

Bekijk voor meer informatie de folder onder links en downloads.

KNGF / NVFK

De kinderfysiotherapiepraktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK).

Esther Zandbergen staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie en is tevens BIG geregistreerd.

Bezoek onze facebook pagina Blogger website