Bezoek onze facebook pagina
Volg ons op Twitter

De Praktijk

De kindvriendelijk ingerichte praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum ‘Tolakker’. In deze ruimte kunnen kinderen spelenderwijs, op hun niveau, uitgedaagd worden tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het is een bewuste keus geweest om de praktijk in het Gezondheidscentrum te vestigen aangezien samenwerking met andere (para)medische disciplines past binnen mijn visie.

Voor het jonge kind is er regelmatig contact en overleg met de consultatiebureau arts en de wijkverpleegkundige.

De samenwerking met de logopedist (dhr. M. de Vetter) en orthopedagoog (mevr. P. Immenga) heeft vorm gekregen in een samenwerkingsverband genaamd Kinderteam Bavel. Kinderen die op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen ervaren kunnen daardoor gerichter en effectiever, binnen het Gezondheidscentrum, behandeld worden. Er is elke 2 weken overleg met het team waardoor behandelingen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook behandeltijden kunnen aansluitend zijn wat veel tijdwinst kan geven. 

Meer informatie vindt u op www.kinderteambavel.nl

Buiten het centrum is er een goede samenwerking met osteopaten, leerkrachten, intern begeleiders van basisscholen, ambulant
begeleiders, revalidatie centra, kinderartsen. 

 

Ouder en Baby speelgroep

Het opvoeden en ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling is voor u als ouder/opvoeder een grote uitdaging. Om u hierbij de te ondersteunen is er de mogelijkheid om op maandag, dinsdag of vrijdag ochtend deel te nemen aan een ouder- baby speelgroep. 

Bekijk voor meer informatie de folder onder links en downloads.

KNGF / NVFK

De kinderfysiotherapiepraktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK).